baždarska isprava


baždarska isprava
• tonnage measurement certificat

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.